Rigging Sensationalism

The World'S Favourite Tedroattroarp.

Studentlivet lockar

Min svåger pluggar på Lunds Universitet. Det är ett fint universitet, och de får många bra saker som de kan använda för att underlätta deras undervisning och lärande. Till exempel får de tillgång till många olika programvaror som man kan behöva i skolan. Speciellt i de kurser om se arbetar med tunga program såsom CAD, Photoshop, Blender och sånt. Jag tycker det är lite fascinerande, och jag hade gärna velat läsa och studera de ämnena också. Så ibland lånar jag hans böcker för att bara få känna på hur det skulle vara att gå i skolan där och uppleva studentlivet. Det verkar vara ett härligt liv faktiskt ju. Riktigt roligt.