Rigging Sensationalism

The World'S Favourite Tedroattroarp.

Mörkret faller

Går vi mot ljusare tider eller mot mörkare? Den frågan kan tolkas på olika sätt, men jag lyssnade på ett program där man frågade allmänheten vad de ansåg om året 2009 (detta var under det året), och sedan så undrade de ifall de trodde att 2010 skulle bli ett bättre eller sämre år. Kanske var det för att det var vinter och mörkt, men tio utav tio trodde att vi inte var på väg mot bättre tider. Så idag när man frågar sig; kommer 2012 bli ett bättre år än 2011, vad skulle du svara på det? Jag låter er själva bedöma.