Rigging Sensationalism

The World'S Favourite Tedroattroarp.

Standarder att leva upp till

Inom företagsvärlden har man branschstandarder att leva upp till och dessa är ibland inte att leka med. Till exempel så har vi VDI 2035 som är en sådan standard och en annan standard för en annan bransch kallas för ITIL. Så som man ser så handlar det om att ha koll på dessa standarder och det är en bra ide att dom finns, vet du varför? Jag lever i ett land där standarder lite förekommer och då ser man att en bygger ett hus på ett sätt medan en annan på ett annat sätt och när det sedan ska lagas eller göras ändringar så vet man inte vad som hänt just för att man inte följt en standard i konstruktionen.