Rigging Sensationalism

The World'S Favourite Tedroattroarp.

Vad ska man lyckas med

Idag har man bokat upp sig på en viktig konferens i Västerås. Det finns ju en rätt så viktig partner där som man ska försöka prata med så får man väl helt enkelt se vad man ska lyckas få fast och bestämma sig med så det kan ju nog bli rätt bra när det väl kommer på plats. Jag är ju en sådan som inte vill något hellre än att det ska vara bra stämning och hållas så smidigt som möjligt mellan parterna och de tkomme rju inte av sig självt utan det måste man ju jobba för och det är just det som man gör nu med så man får väl se.